Практичний психолог Дошкільного навчального закладу №1 "Веснянка"

Бойко Тетяна Володимирівна

освіта повна вища , педагогічний стаж роботи 21 років.

/Files/images/noviy_2016_rk/DSC_0033.jpg

В 2020-2021 навчальному році Бойко Тетяна Володимирівна працюватиме над вирішенням таких осоновних завдань:

-здійснення психолого-педагогічної корекції дітей з особливими освітніми потребами;
- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців;
- психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
- оптимізації навчально-виховного процесу, поліпшенні психологічного клімату вихованців;
- здійснення психологічного супроводу дітей раннього віку, учнів 1-го класу та дітей "групи ризику";
- визначенні та формуванні психологічної готовності до шкільного навчання;
- консультаційній роботі з адміністрацією дошкільного закладу, вихователями й батьками щодо різних психологічних проблем;
- здійсненні психолого-педагогічного забезпечення педагогічних рад, психолого-педагогячних семінарів. роботи творчих груп;
- пробудженні і підтримці у батьків потреби у спеціальних психологічних знаннях з питань розвитку, навчання і виховання дитини.

ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ


Фізичний розвиток дитини як запорука її успішного навчання

Щоб успішно вчитися,дитині потрібні сили, вона має бути фізично готовою щодня нести ранець чи портфель, сидіти протягом 30-35 хв. на уроці, правильно тримати ручку, писати впродовж тривалого часу тощо.

І педагоги, і батьки часто недооцінюють роль сформованості навичок здорового способу життя – фізичний аспект розвитку дитини. Фахівці стверджують, що саме фізичний розвиток є запорукою успішного навчання дитини в школі. Фізична готовність, відповідний стан здоров’я дитини – це одна з основних передумов її успішного навчання в школі.

Не можна забувати і про біологічну зрілість – досягнутий рівень дозрівання організму дитини. Біологічно зрілій дитині легше впоратися з фізичними та розумовими навантаженнями, адаптуватися до нових умов, оскільки вона менш вразлива до стресу, збудників дитячих інфекційних хвороб. Бажано також приділити увагу антропометричним показникам дитини (вага, зріст, зміна молочних зубів на постійні тощо).ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ
Важливою складовою готовності дитини до школи є її психологічна готовність. Існують різні думки фахівців щодо структури психологічної готовності, однак здебільшого виокремлюють такі її компоненти:
- соціальний
- емоційно-вольовий
- інтелектуальний
- мотиваційний
Дитина має розуміти,що в школу вона йде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння. Проте навчатися вона буде н сама. У класі здебільшого навчаються близько тридцяти учнів, тож дитина має вміти спілкуватися та працювати в групі.
У дитини до початку навчання у школі бажано сформувати:
- адекватну самооцінку
- потребу в спілкуванні з іншими
- уміння приймати інтереси групи дітей
- уміння налагоджувати взаємини з однолітками та дорослими.
Варто виховувати в дитини не лише лідерські якості та навички, а й уміння за потреби поступатися. Дитина має бути терплячою до інших.
Психологічна готовність дитини до школи передбачає розвиток її емоційно-вольової сфери показники якої свідчать про сформованість відповідного компонента психологічної готовності до навчання в школі. Йдеться зокрема про такі показники, як:
- упевненість у собі
- переважання позитивного настрою
- прагнення стримувати негативні емоції
- уміння керувати своєю поведінкою
- розвиток емоційної стійкості
- довільність пізнавальних процесів, зокрема сприймання, мислення, пам’яті, а також уваги
- довільність поведінки – здатність робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити розпочату справу до кінця.
Бажано вчити дитину виражати свої думки, емоції та бажання, «читати» емоції та настрій інших, прагнути враховувати це під час взаємодії.

Про сформованість інтелектуального компонента психологічної готовності дитини до школи свідчить:

- розвинуте сприймання;

- стійка пізнавальна увага;

- розвинуті мислення та мисленнєві операції – проявляється у здатності виокремлювати та розуміти важливі ознаки та зв’язки між предметами;

- здатність відтворювати зразок;

- оволодіння усним мовленням;

- розвиток дрібної моторики, зорової координації;

- розвиток здатності до навчання.


КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ДЛЯ БАТЬКІВ З ПРОБЛЕМИ:

«Софія Федорівна Русова: мета і завдання родинного виховання»

Одвічне питання турбує не одне покоління батьків: як виховувати дитину? Що робити, аби вона виросла доброю людиною, розкрившись усіма своїми здібностями, нахилами, індивідуальними особливостями.

Чимало вчених у різни й час обґрунтовували своє бачення батьківської педагогіки. Час визначає істину: батьки – головні вихователі дітей. Вони відповідають за них перед совістю, народом, країною. С. Ф. Русова проблему родинного виховання вважала найголовнішою на лише у системі освіти, а й в усьому ідейно-моральному, культурному житті суспільства.

Головним завданням родинного виховання С.Русова визначає розвиток самостійності дитини. Треба «не вчити дитину, не давати їй готове знання, хоч би й саме початкове, а більш всього збудити в дитині її духовні сили, розворушити цікавість, виховати її почуття, - щоб очі дитини вміли бачити, вуха дослухатись до всього, рученята вміли заходжуватися й коло олівців, і коло ножниць, і коло глини, й коло паперу».

Видатний педагог постійно нагадує про необхідність врахування індивідуальних особливостей дітей. Образно порівнюючи дітей із кущами в саду, вона підкреслює, що всі діти різняться між собою почуттями, думками, характерами і здібностями. Батьки мають знати своїх дітей різнобічно і розвивати їхні духовні та фізичні сили. В родинному житті треба виховати волю дітей, ставити їх в такі обставини, де вони волею мусять перемогти свою соромливість, ставитися до них з ласкою, але постійно переконувати дитину, що вразливість неможлива в спільному житті і тільки виявляє занадто піднесений погляд на самого себе.

Щоб виховання дало найкращі наслідки С Русова радить: для цього необхідно використати «основні засоби: переймання, інтерес, зусилля»… Одним із провідних методів С. Русова вважає гідний для наслідування приклад дорослих і всіх тих, з ким спілкується дитина. У зв’язку з цим, вважає вона, треба, щоб діти у своєму оточенні бачили якнайбільше добра і краси. Джерелом світла і добра, що осяває душу кожної людини є її батьки. З перших років життя дитину оточує ласка матері, вона чує її ніжний голос, відчуває тепло батьківських рук, бачить сяючі щастям добрі очі і зернятка доброти оселяються в душах маленьких людей.

Видатний педагог розглядає навчально виховний процес у його єдності, вважаючи, наприклад, що виховувати моральні якості окремо неможливо. На її думку, моральним вихованням має бути перейняте все навчання, все життя. Дитина має зростати не пасивним спостерігачем довкілля, а усвідомлювати свої і чужі вчинки шляхом обмірковування, самоаналізу. Батьки повинні використовувати кожний випадок боротьби між добром і злом, аби виробити в дітях власні судження, давати змогу в різних обставинах життя виявляти свою «мужність, добре серце і правдиве поводження».

На думку Софії Русової саме батьки є найголовнішими вихователями, які прокладають місточки між родиною, дитячим садком і школою. Саме тато й мама повинні допомогти своїм дітям – найдорожчому, що у них є, - добре, впевнено, спокійно і щасливо пройти стежину дошкільного дитинства. С.Ф.Русова радить поспостерігати: чи щасливішими, спокійнішими стають ваші доні і синочки, коли туляться до вас, сидять поруч, допомагають по господарству; коли ви знаходите хвилинку спеціально для них – читаєте їм книжки, розглядаєте картинки, грєтесь, пропонуєте допомогти, співаєте, танцюте, вкладаєте спати з лагідною колисковою.

«Кінцевою метою виховання завжди була і є благо чинність, моральність, і все навчання мусить виробити в дитині такий світогляд, при якому краса і добро стояли б на такому грунті, щоб просто могли промовляти до її розуму і перемагати в ній той егоїзм, що в кожній дитині панує довгий час» .СФ.Русова

/Files/images/2014grupi/6.jpg/Files/images/2014grupi/1.jpg/Files/images/2014grupi/7.jpg/Files/images/2014grupi/2.jpg

/


/Files/images/2014grupi/10.jpg/Files/images/2014grupi/5.jpg


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Розвиток творчих здібностей педагогів.

Мета: знайомство з поняттям "творчість", визначення рис творчої особистості, виявлення умов, що заважають розвитку творчості у вихователів; розвиток креативних і комунікативних здібностей учасників заняття; сприяння розвиткові творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення.

Вправа "Формула розвитку творчості"
/Files/images/psiholog/DSC_0010.jpg/Files/images/psiholog/DSC_0012.jpg

Вправа "Малюнкова історія"
/Files/images/psiholog/DSC_0011.jpg

У психології творчість вивчається у двох аспектах. Одні науковці розглядають творчість як людську діяльність, яка породжує щось якісно нове, те, що має суспільно-історичну цінність. Не кожну людину можна назвати творчою особистістю, потрібно враховувати цінність і значущість нового результату, хоча масштаб його може бути різним.
Інші психологи-науковці вважають, що творчість - це практична або теоритична діяльність людини, під час якої з’являються нові результати: знання, рішення, способи діяльності, матеріальні цінності.
Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст, який міститься у створенні образу кінцевого продукту(результату творчості).
Важлива умова творчості - сприйняття новихідей, уміння виокремити проблему та пропонувати шляхи її вирішення, незалежність поведінки та суджень, уміння поступатися від своїх попередніх думок, критичність, сміливість, терпимість.
Отже, сприяють розвитку творчих здібностей у особистості вихователя такі фактори:
Наявність емоційної, доброзичливої атмосфери у процесі виконання будь-яких творчих завдань.

Наявність усвідомленого спонукання до творчості (бажання творити).
Створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного кліиату в колективі.
Утвердження в колективі демократичного спілкування, свободи, критики, творчих дискусій.
Забезпечення вільного часу з метою створення умов для самореалізації особистості вихователя на дозвілля, підвищення його загальної культури.
Своєчасна позитивна оцінка діяльність вихователя для розвитку в нього почуття задоволення.
Особистісні якості (здатність до нестандартного рішення, пошуково - проблемний стиль мислення , оригінальність, творча фантазія, розвинена уява, готовність до ризику, винахідливість, цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм, упевненість, кмітливість, інтуїтивне відчуття нового та оригінального тощо)."Використання кінетичного піску у роботі з дітьми дошкільного віку".

Спеціально для дітей швейцарські вчені розробили унікальний пісок з допомогою використання інноваційних технологій і прогресивних методів. Кінетичний пісок складається з звичайного кварцового піску з додаванням синтетичних матеріалів, які поліпшують його експлуатаційні властивості. Під час використання пісок не прилипає і не присихає до рук. Це дозволяє з допомогою піску створювати справжні витвори мистецтва. Сьогодні кожен може придбати унікальні набори для творчості з кінетичного піску, що дозволяють розвивати пам’ять та розумову діяльність кожної дитини.

Для чого дитині кінетичний пісок?

Як стверджують психологи, для нормального росту і розвитку кожній дитині потрібні правильні і корисні іграшки, які підбираються залежно від віку малюка. Кінетичний пісок — це ідеальна іграшка, що дозволяє створювати геометричні фігури, замки, тварини і рослини. Одним словом такий пісок дозволяє кожній дитині краще пізнати навколишній світ. Під час гри дитина розвиває дрібну моторику рук, тренує пам’ять і активізує розумову діяльність. Тому для правильного росту і розвитку рекомендується купувати дитині набори для творчості на основі кінетичного піску.

Крім того, кінетичний пісок є екологічно безпечним для здоров’я людини порівняно з звичайним піском в пісочниці, який може містити небезпечні бактерії і віруси. Також пісок не прилипає до рук, що дозволяє в комфортних умовах для малюка створювати будь-які фігури.

Діти і пісок – це дивовижний світ, в якому панують радість і захват, здивування і нові відкриття. На жаль, не завжди є можливість, насолодитися повною мірою, розвагою під назвою дворова пісочниця; негода, зайнятість батьків і інші причини, засмучують наших дітей. Кінетичний пісок Kinetic Sand для дому – вихід зі сформованої ситуації. Зовні, він дуже схожий, на вологий природний пісок, але особливий склад штучного матеріалу, роблять його неповторним і універсальним для різних ігор.

Який вплив на дитину може надати кінетичний пісок?

По – перше, самостійна і імпровізована діяльність з піском, посилює бажання дитини дізнатися що – щось нове. Він намагається експериментувати, створює цікаві фігури з піску, які день у день стають складніше за структурою.

По – друге, будь-які вправи з приємним, рухомим матеріалом, розвивають тактильну чутливість, яка є запорукою «ручного інтелекту». На кінчиках наших пальців розташовуються біологічно активні точки, саме на них в першу чергу впливають повітряні частинки піску.

По – третє, активні і пасивні гри з піском, сприяють розвитку пізнавальних функцій: сприйняття, увага, пам’ять, мова. Ці важливі процеси особливо потрібно стимулювати дітям раннього, дошкільного та шкільного віку.

Найголовніше, що діти в ігровій діяльності з кінетичним піском, відчувають себе вільно і розкуто. Вони самі вибирають фігури і додаткові предмети, які будуть включені в їх сюжетно – рольову гру. Прості, маленькі чоловічки перетворюються на красивих, непереможних лицарів чи принцес. На поверхні кінетичного піску Kinetic Sand розгортаються дивовижні пригоди, історії, в яких змінюється сюжет залежно від колективу хлопців. Діти можуть годинами взаємодіяти і спілкуватися один з одним, тим самим, отримуючи необхідні комунікативні навички.

Багатьох дбайливих мам, може порадувати той факт, що пісок, як і водна стихія, заземляє негативну енергію, дарує дітям позитивний настрій і масу позитивних емоцій.

Для того щоб дітям було комфортно і зручно займатися з кінетичним піском, досить виділити освітлене місце, рівну поверхню. Це може бути стіл або спеціальний контейнер для піску. Після захопленої гри, діти з радістю приберуть свій робочий куточок і будуть з нетерпінням чекати нового дня для втілення своїх шедеврів на піску.

Переваги і недоліки кінетичного піску.

Серед головних переваг кінетичного піску порівняно із звичайним варіантом можна виділити наступне:

— Пісок не вимагає спеціальних умов для зберігання. Його можна легко використовувати без води, при цьому він ніколи не висихає і не втрачає свої функціональні властивості. Він еластичний, пружний і за текстурою схожий на пластилін.

— Кінетичний пісок стійкий до впливу небезпечних бактерій і вірусів. Іншими словами, він є повністю безпечним для організму дитини.

— Під час експлуатації пісок можна очистити від бруду за допомогою води. При цьому вода не впливає на функціональні властивості піску.

— Створені фігури з піску зберігають свою форму. При цьому піщинки легко збираються з допомогою грудки з піску.

— Можливість використання піску в домашніх умовах. Не потрібно йти в пісочницю, щоб побудувати замок чи іншу фігуру. Іншими словами можна створити пісочницю у себе вдома.

— Кінетичний пісок не викликає алергічних реакцій. Навіть якщо дитина з’їсть шматок, то він не завдасть шкоди його здоров’ю.

Крім переваг, кінетичний пісок також має декілька недоліків:

— Наявність неприємного запаху відразу після відкриття упаковки з кінетичним піском. Запах повністю вивітрюється через кілька годин.

— Відсутня сипучість піску. Його не можна пересівати через млин.

— Висока ціна є головним недоліком порівняно із звичайним піском. Однак велика кількість переваг робить його популярним в наш час для забезпечення ефективного росту і розвитку кожної дитини.

Психологи рекомендують купувати кінетичний пісок для дітей старше трьох років, які вже вміють самостійно будувати геометричні фігури й замки. Він стане корисною іграшкою для їх подальшого розвитку. Крім того, сьогодні представлений пісок в різних кольорах та формах, що дозволяє кожному обрати для себе кращий варіант. При цьому пісок можна купити в інтернет-мережі, не виходячи з власного будинку.

Фото з майстер - класу можна переглянути тут.


Кiлькiсть переглядiв: 970

Коментарi

  • AgrnoVob

    2017-03-02 14:47:00

    Ура наконецто нашел то что давно искал[url=http://agrolinepro.ru/agricultural-machinery].[/url]...

  • Галина

    2013-12-09 22:48:07

    Хочу виразити вдячність психологові Тетяні Володимирівні. Спасибі вам за хорошу роботу і за цікаві заняття, які ви проводите з дітьми. Я зверталася особисто за консультацією до психолога з приводу свого дитяти, почула зрозумілі і ясні відповіді на всі свої питання. Дуже задоволена. Спасибі вам, що ви працюєте з нашими дітьми. Батьківський колектив гр.№ 9...