Вчитель-логопед Мороз О.А.
Освіта: повна вища, "спеціаліст I кваліфікаційної категорії"
Педагогічний стаж роботи 24 роки

/Files/images/foto/foto32/f12/foto54/Оксана Альбертівна.jpg

Напрямки роботи вчителя-логопеда в ДНЗ:

1. Своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення у вихованців.

2. Діагностичне обстеження дітей.

3. Консультативний супровід педагогів ДНЗ №1 та батьків, що виховують дітей з вадами мовлення.

4. Подолання порушень усного мовлення та попередження помилок на письмі.

5. Формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови та зв’язного мовлення.

6. Розвиток артикуляційної, загальної, дрібної моторики та просо дики.

Взаємозвязок вчителя - логопеда з вихователями.

Чіткий, правильний розподіл обов’язків між вчителем-логопедом та вихователями логопедичної групи, тісна злагоджена співпраця – невід’ємна складова освітнього процесу дошкільного навчального закладу компенсуючого типу.

Вчитель-логопед проводить:

· Діагностику рівня мовленнєвого розвитку дітей,

визначення напряму роботи.

· Розвиток мислення, пам'яті, уваги дошкільнят.

· Корекцію звуковимови.

· Розвиток фонематичного слуху.

· Засвоєння норм лексико-граматичних категорій.

· Навчання зв'язного мовлення, вільному змістовному висловленню.

· Формування мовленнєвого дихання, почуття ритму і виразності мови.

· Корекцію порушень складової структури.

· Розвиток просодики

· Профілактику порушень письма і читання.

· Формування навичок поскладового читання.

· Удосконалення загальної та дрібної моторики.

Отже, цілісна, комплексна корекційно-розвиваюча робота в умовах логопедичної групи неможлива без плідної співпраці вчителя-логопеда та вихователів.

Взаємозв’язок вчителя-логопеда з батьками

Стосунки вчителя-логопеда і батьків з перших днів знайомства мають будуватися на засадах відвертості та взаєморозуміння.

Вчитель-логопед сприяє:

· наданню повної інформації батькам про рівень мовленнєвого розвитку їхньої дитини

· орієнтуванню батьків у видах і причинах мовленнєвих порушень

· проведенню індивідуальних та групових консультації,

семінарів, що сприяють навчальнню методам корекційної роботи в

домашніх умовах,

практикумів, які проходять для батьків у формі "Відкритих занять",

· організації спільної роботи дорослих і дітей,

· відстеженню зацікавленості батьків в усуненні мовленнєвих порушень у дітей

Робота з дітьми:

Вчитель-логопед проводить:

· підгрупові заняття (відповідно до рекомендацій міської ПМПК)

· індивідуальні заняття з кожною дитиною


Вчитель-логопед вищої категорії Торопова Р.Ю. ,
стаж роботи 24 роки.

/Files/images/NIK_5212.JPG

Причини затримки мовлення

Перша причина. Домінування процесу розуміння мовлення співрозмовників пригнічує процес активної мовленнєвої діяльності дитини. Вона здатна показати рукою, вказати поглядом, поворотом голови безліч речей, про які її запитують, правильно виконати вказівки дорослого. А той очікує від неї появи перших слів, покладаючись на те, що вона розуміє їх, і не переймаючись потребою створення ситуацій предметної дії. Коли малюк активний у різних життєвих проявах, зацікавлено та з розумінням слухає дорослого, то зрештою він заговорить. Це, найімовірніше, буде «прорив» мовленнєвої активності, що приємно здивує тих, хто поруч із ним.

Друга причина. Етапи оволодіння дитиною словами-назвами тривалий час є незмінним. Дорослі просто називають предмети та об'єкти, які викликають у неї інтерес, і зовсім не пояснюють їхніх ознак та властивостей, не показують, як можна діяти з ними. Розповіді, бесіди, читання творів художньої літератури, спільні ігри з малюком лише поодинокі.

Третя причина. Батьки вважають, що прояви їхньої любові забезпечать повноцінний мовленнєвий розвиток дитини, і вживають лагідні слова до неї протягом перших двох років. Вони не усвідомлюють, що суто емоційне спілкування (як вид діяльності) має домінувати значно коротший відтинок часу.

Четверта причина. Велика кількість іграшок, яких у дитини стає дедалі більше, захоплює її. Дитині досить звичайного маніпулювання ними, причому вона проявляє лише звукову активність. Задоволені й дорослі, вважаючи, що малюк уже здатний бавитися сам, не набридає їм, і що з окремих звуків неодмінно вийдуть слова.

П'ята причина. Поява дитячих слів — цілком закономірний процес. Дитина ще не здатна вимовити слово так, як воно звучить в устах дорослого. Розвиненість м'язів її артикуляційного апарата ще не досконала, що й призводить до спотворення, заміни, пропусків звуків. Дитячий же варіант слова розчулює, захоплює дорослих і вони, щоб продовжити свій емоційний стан чи викликати таку саму втіху у знайомих чи родичів, вживають це слово у власному мовленні. Тож дитина має спотворений зразок для наслідування і не відчуває потреби в удосконаленні своєї звуковимови.

Шоста причина. «Зчитуючи» жести, звукокомплекси, міміку дитини, батьки розуміють усе це й ураз задовольняють її потреби. Отже, для неї не актуалізується потреба докладати мовленнєвих зусиль.

Сьома причина. Дорослі переважно доглядають за малюком, а мовленнєвому спілкуванню з ним не надають належного значення та ваги. Його голосові реакції залишаються поза увагою й без відповіді, стимулу до їх активізації та розвитку немає. Отже, збіднене мовленнєве середовище перешкоджає мовленнєвому зростанню дитини. Але ж вона не має іншого способу навчитися говорити, як лише наслідуючи мовлення дорослих.

Пошуки нових шляхів підвищення результативності логопедичної роботи довели, що досягти позитивного результату у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми можна, якщо використовувати комплексно-ігровий метод організації фронтальних занять.Важаю, що сюжетно-тематична організація занять сприяє активізації мовлення, розвитку пізнавальних процесів, тому що у грі максимально реалізуеться потенційні можливості дітей.

15 листопада відбувся семінар-практикум для вчителів -логопедів міста на тему:« Особливості корекційної роботи з дошкільниками, що мають дизартрію».

Вчителі-логопеди нашого міста взяли участь в семінарі-практикумі, в ході якого вони мали змогу з'ясувати теоретичні засади корекційної роботи з дошкільниками, що мають дизартрію та познайомитись з новими нетрадиційними техніками по роботі з подолання дезартричних проявів у дошкільників. В ході семінара-практикума вчителі-логопеди мали змогу попрацювати з геобордами, ознайомитись з комплексами дихальних вправ, опробувати дошку для мозжечкової стимуляції. Цікавою і пізнавальною для учасників семінару була практична робота з дітьми, що мають різні форми дизартрії.

/Files/images/DSC01143.JPG

/Files/images/DSC01132.JPG

/Files/images/DSC01120.JPG

/Files/images/DSC01087.JPG

/Files/images/DSC01075.JPG

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-007.jpg

7 Жовтня 2013р. відбулося відкрите логопедичне заняття для батьків гр.№3

Тема: "Голосні звуки. Щедра Осінь"

Програмовий зміст: формувати у дітей вміння виділяти голосні звуки на початку, в середині слів; закріпити знання щодо графічного зображення літер,що позначають голосні звуки; вчити емоційно,виразно діалогом декламувати вірші; вправляти в узгодженні прикметника з іменником, добирати слова-ознаки; розвивати слухову увагу, фонематичне сприйняття, викликати гарний настрій.

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-008.jpg

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-009.jpg

03.12.2013 р. відбувся консультпункт з проблеми:

"Розвиток креативності і використання прийомів ейдетики в корекційно-відновлювальної роботі з дітьми"

Грецьке слово "ейдос" означає "образ". Ейдетезм - це здатність дуже яскраво уявити собі предмет, якого немає в полі нашого зору.Використовуючи різні засоби ейдетики, вчитель - логопед розвиває память, фантазію, всі види сприйняття, образне мислення, слухову увагу, мовлення:створює позитивний емоційний настрій, завдяки чому матеріал засвоюється легко і невимушено.Ейдетика має велике значення в розумовому, фізичному, моральному й естетичному вихованню дітей, а також, позитивно впливає на здоровя дитини.Креативність - це творчі здібності індивіда, які допомагають йому продуктовати принципово нові ідеї, здатність людини нестандартно розвязувати будь-які завдання і знаходити ефективні шляхи досягнення мети.
Принципи методу ейдетики: Уява+позитивні емоції=засвоєна інформація. Радісна, весела атмосфера. Мобільність і доступність ігрового матеріалу. Поділ інформації, відповідно до особливостей кожної дитини.

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-1014.jpg

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-1587.jpg

/Files/images/vipusk/zima/Безимени-1145.jpg


Використання інноваційних технологій у корекційної-відновлювальної роботи з дітьми, які мають вади мовлення.

Ігри з кінестетичним піском.
/Files/images/zanyattya/DSC_0024.jpg
Дихальні вправи.

Ось і чайник закіпає
Нас запрошує до чаю.
Ой, який духмяний чай!
Ранок з чаю починай.


/Files/images/zanyattya/DSC_0026.jpg

Біоенергопластика.
Вправа: "Гладь мої долоньки, їжачок".

Масаж долонь - ефективний метод терапії. Стимулюючий вплив на нервові закінчення на долонях змінює функціональний стан кори головного мозку, підсилює її регулюючу і координуючу функцію.
/Files/images/zanyattya/DSC_0030.jpg

Розвиток загальної та дрібної моторики.
"Пальчиками граємо - мову розвиваємо".

/Files/images/zanyattya/DSC_0028.jpg/Files/images/zanyattya/DSC_0038.jpg

Логопедична лялька - важлива складова ігор - занять.
"Жабеня Квакі".

/Files/images/zanyattya/DSC_0031.jpg

Артикуляційні вправи - корисні й цікаві.

"Працювали ми не марно
Звуки всі ми скажем гарно".

Практична граматика.
Дидактична гра "Вареники".

Ми на кухні, на родинній
Зготували вам обід.
Милі гості, просим сісти,
Вареники будем їсти.

Вареники непогані, вареники у сметані.
В кожній хаті на Вкраїні
Вареники варять нині.

Це вареники знамені,
Їхні родичі пельмені.
Вас чекають у макітрі,
Вареники дуже ситні.

/Files/images/zanyattya/DSC_0027.jpg

Креативний розвиток та використання прийомів ейдетики.
"Тактильні дощечки"

/Files/images/zanyattya/DSC_0037.jpg


Імаго терапія.

/Files/images/zanyattya/Безимени-000000001.jpg

Артикулярні вправи корисні та цікаві.

/Files/images/1veresnya2016/logopedi/DSC_0066.jpg

Грамоти вчиться - завжди знадобиться.
(гра "Мудра сова" , "Будинки"
)

/Files/images/1veresnya2016/logopedi/DSC_0067.jpg

День за днем ми граємо - пальчики вправляємо.

/Files/images/1veresnya2016/logopedi/DSC_0070.jpg

Наші вправні малюки вивчають звуки залюбки.

/Files/images/1veresnya2016/logopedi/DSC_0072.jpg

Слово до слова - скадається мова.

/Files/images/1veresnya2016/logopedi/DSC_0076.jpg

І Міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні проблеми комплексної корекції аутичних порушень"

/Files/images/logoped/20161025_122047.jpg/Files/images/logoped/20161027_153447.jpg/Files/images/logoped/20161025_135053.jpg

ТИЖДЕНЬ ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ

/Files/images/20170112_105311.jpg

12 січня 2017 року в ДНЗ № 14 "Оксанка"
Консультація з проблеми "Оздоровча робота з дітьми, які мають порушення у розвитку мовлення"

/Files/images/20170113_101006.jpg

13 січня 2017 року в ДНЗ № 33 "Калинка"
Консультація з проблеми "Розвиток інтонаційно-емоційного мовлення у дітей дошкільного віку"

/Files/images/logoped/20170224_111608.jpg/Files/images/logoped/20170224_110020.jpg

Семнар- практикум
вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми:
"Корекція мовленнєвих порушень та розвитку артикуляційної і дрібної моторики дітей середнього та старшого дошкільного віку із ЗНМ шляхом художньо-продуктивної діяльності"

21.03.2017р. у ДНЗ№21 приймала участь у роботі творчої лабораторії з проблеми:

«Комплексний підхід до планування колекційної роботи в спеціальних та інклюзивних групах ДНЗ»

/Files/images/1veresnya2016/DSC0532.jpg/Files/images/1veresnya2016/DSC0528.jpg

09.02.18 у Дошкільному навчальному закладі (ясел-садку) комбінованого типу № 1 "Веснянка" відбувся консультпункт з проблеми

" Алалія. Шляхи подолання"

/Files/images/logoped/1215.jpg

Презентація вчителя-логопеда Торопової Р.Ю.

/Files/images/logoped/media-share-0-02-05-5d68bc4942bd2cd45e27dfe6d4da79e0cf965f660eff3c72f47339360516c037-91e55e8d-62c0-464b-a628-aa7f5c15965c.jpg

Презентація відео " Робота з алаліками за методикою Т.Н. Новікової"

/Files/images/logoped/1213.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2347

Коментарi

  • Галина

    2013-12-07 19:10:36

    Дякую, за цікаву змістовну консультацію. Матеріал з яким нас знайомили буду використовувати і в соїй роботі...