ЗВІТ

завідувача ДНЗ № 1 «Веснянка»

про свою діяльність

за 2021-2022 н.р.

Інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка» підпорядкований Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

Юридична адреса дошкільного закладу: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Дачна, 45, загальний телефон 6-13-74, телефон завідувача 6-10-33

Дошкільний заклад визнаний як юридична особа, зареєстрований Статут дошкільного навчального закладу, рішення виконкому Білоцерківської міської ради від 01.12.2016 р. № 356-20-VII

Дошкільний заклад функціонує з 1977 року.

Керівництво закладом здійснює завідувач Леся Дудар.

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, керівник звітує перед педагогічним колективом, батьківською радою та громадськістю про виконану роботу за навчальний рік. Порядок звітування керівника визначено Примірним положенням про порядок завідування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 320 місць.

Наповнюваність дошкільного навчального закладу – функціонувало 11 вікових груп, з яких:

· 1 група раннього дошкільного віку;

· 7 груп дошкільного віку;

· 2 групи компенсуючого типу (відновлювано-корекційні для дітей з вадами мовлення);

· 1 група інклюзивна для дітей з особливими освітніми потребами.

Загальна кількість дітей станом на 01.06.2022 року складає 163 осіб, з них 17 дітей раннього дошкільного віку, 146 дітей дошкільного віку, з них:

- 3 групи молодшого дошкільного віку (№ 2, № 6, № 8 – 42 дітей)

- 2 групи середнього дошкільного віку (№ 1, № 10, № 7) – 43 дітей;

- 4 групи старшого дошкільного віку, з них: 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення (№ 3, № 5) – 27 дитини, 2 групи старшого дошкільного віку (№ 4, № 14 ) – 34 дітей;

Заклад працює за 10,5 годинним режимом роботи, з 7.30 до 18.00 год.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Предметно-розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям та вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Для занять дітей створені всі оптимальні умови, а саме обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінет практичного психолога, кабінети вчителів-логопедів;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик;

- етнографічний центр «Українська світлиця»;

- кімната «Казок»;

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

· Впровадження педагогічної спадщини С.Ф. Русової в освітній процес дошкільного навчального закладу.

· Зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я кожного вихованця на засадах ефективної діагностики та корекції.

Напрями діяльності дошкільного закладу

· Забезпечення сприятливих умов для здобуття якісної освіти дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення фахового психолого-педагогічного консультування родин з питань виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами.

· Створення безпечних умов щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей раннього дошкільного та старшого дошкільного віку, у тому числі з особливими освітніми потребами; формування здорового способу життя та елементарної компетенції з питань власної безпеки у дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та родин.

· Сприяння розвитку високих показників інтелектуального розвитку через мовлення 5-ти річної дитини відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Протягом 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працював над такими проблемами:

1. Впровадження технології організації та проведення роботи з формування основ економічної свідомості у дітей в умовах ДНЗ.

2. Розвиток пізнавальних здібностей дітей через організацю роботи на метеомайданчику.

3. Оптимізація просвітницької роботи з батьками вихованців відповідно до моделі партнерської взаємодії з сім’єю на принципах взаємоповаги, взаємодовіри та відповідальності, з активним впровадженням дистанційних форм спілкування.

Створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних педагогічних технологій.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує дошкільну освіту на рівні вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, освітньо-виховний процес здійснювався на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

У зв'язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти у межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти педагогічний колектив сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. З 2000 року педагогічний колектив «Веснянки» поглиблено працює над проблемою «Впровадження педагогічної спадщини видатного українського педагога С.Ф. Русової в практику роботи сучасного дошкільного закладу». Реалізація знань національного та художньо-естетичного виховання дітей здійснюється педагогами на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки).

Освітній процес в закладі сплановано відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» від 10.08.2021 р. № 1/9-406.

Педагогічне кредо колективу «Дитина – квітка трепетна і ніжна, і доглядати її треба, як садівникові сад».

Основна концепція в роботі: любов і повага до дитини, яка стоїть у центрі педагогічної системи, звернення до її внутрішнього світу, опора на її сили з урахуванням природо відповідності, потенційних можливостей дітей.

Усі інноваційні пошуки спрямовуються на утвердження головної цінності орієнтації на дитину, її особистості, індивідуальність, творчий потенціал.

Так, працюючи над питаннями формування творчої особистості дитини шляхом застосування у навчальному процесі активних форм і методів навчання, які забезпечують розвиток творчого мислення, проблемного бачення, творчої уяви та фантазії, педагогічний колектив керувався Переліком навчальної літератури, рекомендованої до використання в освітньому процесі закладу у 2021-2022 н.р.

Кожен з вихователів виготовив дидактичний матеріал для роботи з дітьми з логіко-математичного розвитку та розробили тренінги з розвитку творчої уяви та формування системного мислення. З метою розвитку творчих здібностей дошкільників та відповідно вимог програми у закладі створено розвивальний простір для формування повноцінної життєтворчої особистості дитини.

Методичний кабінет поновлено методичними розробками, методичними посібниками, літературою, наочним матеріалом, розроблено методичні рекомендації для вихователів щодо планування освітньої роботи за програмою «Українське дошкілля». Педагоги мають можливість вибору, якою програмою користуватися, і які інноваційні технології впроваджувати, враховуючи вік дітей, їх інтереси, здібності, бажання.

Великої уваги в цьому році було надано вихованню гармонійної, творчої особистості, її пізнавальної активності, емоційно-ціннісного та художньо-естетичного розвитку дошкільників. З цією метою широко проводилось інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами, а саме – проведення семінарів-практикумів, тренінгів, педагогічних рад у формі ділових ігор, круглого столу, застосування різноманітних активних методів у роботі з педагогічними кадрами.

Протягом останніх років педагогічний колектив ділиться досвідом роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів міста, має публікації у пресі, всеукраїнський педагогічних сайтах та на веб сайті закладу.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного навчального закладу

Приміщення закладу розташоване на мальовничій території 1,2 га, на якій росте понад 300 дерев, більш як 2,5 тис. кущів, розмаїття трав та квітів. Загальна площа території становить 1,2м2.

Усі приміщення закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормативам, загальний стан приміщень має задовільний стан. Адміністрацією закладу розроблені заходи щодо усунень приписів пожежного нагляду охорони праці та Держпродспоживслужби.

Враховуючи проблеми сьогодення, для покращення освітньої роботи, конкурентноспроможність дошкільного закладу в умовах ринкової економіки за минулий навчальний рік за кошти місцевого бюджету та батьків у ДНЗ було покращено матеріально-технічну базу та виконано ряд ремонтних робіт. Велика робота в цьому напрямку була проведена батьківськими колективами кожної вікової групи. Усі зібрані батьками кошти використовувалися раціонально. Так, було придбано на бюджетні кошти та кошти батьків посуд, миючі засоби, канцелярські товари, методичну та художню дитячу літературу, іграшки для дітей, фарбу та інші будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт в приміщеннях та на ігрових майданчиках, матеріали для ремонту сантехніки та електрообладнання. В усіх групах та інших приміщеннях до початку навчального року було зроблено косметичні ремонти силами батьків та працівників дошкільного закладу.

За 2021/2022 н. р. на ремонтні роботи було витрачено 80000 грн. бюджетних коштів:

  • заміна лінолеуму, плінтусів;
  • використано фарба латексна, фарба емаль для косметичного ремонту;
  • шпалери, клей шпалерний;
  • LED-світильники;
  • стелаж для книг;
  • двері міжкімнатні.

З метою запобігання поширення короновірусною хворобою COVID-19, організації протиепідемічних заходів за рахунок місцевого бюджету на початок навчального року заклад було забезпечено:

· засіб Санітаб;

· рукавички стерильні для медкабінету;

· маски медичні для медкабінету;

· опромінювач бактерицидний.

Усі зібрані батьківськими радами кошти використовувались раціонально, були покладені на рахунок БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БАРВИ ВЕСНЯНКИ».

За період 2021/2022 на потреби дошкільного закладу (згідно рахунків та актів в централізованій бухгалтерії) було придбано:

· миючі засоби;

· посуд;

· новорічна ілюмінація.

Адміністрація та педагогічний колектив висловлює щиру подяку всім батькам за підтримку закладу під час підготовки до нового навчального року в складний економічний період.

В усіх групах та інших приміщеннях до початку навчального року було зроблено косметичні ремонти силами батьків та працівників дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад має три комп'ютери, два принтери з функціями ксероксу та сканування. Заклад підключено до соціальної мережі Інтернет з особистою поштовою електронною скринькою (dnz-1vesnyanka@ukr.net), має власний сайт (http://bilatserkva-dnz1.edukit.kiev.ua/) з 01.09.2012 року. Інформаційно-комунікаційні технології ефективно використовуються як у педагогічному процесі, так і в управлінській діяльності.

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Загальна

кількість педагогічних працівників – 28 чоловік.

Завідувач закладу – Дудар Леся Петрівна, освіта повна вища, стаж педагогічної

роботи – 27 років, стаж роботи на посаді керівника – 6 місяців.

- Вихователь-методист – Гоц Наталія Олександрівна, освіта повна вища, стаж педагогічної роботи – 23 роки, на посаді вихователя-методиста – 4 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І кваліфікаційної категорії».

- Вихователі – 19 чоловік.

- Музичні керівники – 3 чоловіки, Кваша Світлана Олексіївна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 38 років; Кудра Людмила Валеріївна, освіта неповна вища, 9-й тарифний розряд, стаж педагогічної роботи – 27 років, Прокопович Юлія Олексіївна, освіта вища педагогічна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 49 років .

- Практичний психолог – Бойко Тетяна Володимирівна, освіта повна вища педагогічна, стаж роботи на посаді практичного психолога – 8 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І кваліфікаційної категорії».

- Вчителі-логопеди - 2 чоловік, Мороз Оксана Альбертівна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст 1 кваліфікаційної категорії» стаж педагогічної роботи – 25 років. Торопова Регіна Юріївна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж роботи – 28 років.

- Інструктор з фізкультури Бублик Наталія Дмитрівна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст 1 кваліфікаційної категорії» стаж роботи – 20 років.

Педагогічний стаж більшості працівників перевищує 15 років. Атестація та організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється згідно нормативних вимог та у відповідності до перспективного плану 1 раз на 5 років. Також педагоги підвищують свою кваліфікацію на різних онлайн платформах.

При розстановці педагогічних кадрів враховується їх кваліфікаційний рівень, стаж педагогічної роботи, психологічна сумісність.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами відповідає штатному розпису. Вакансії відсутні.

Працює в закладі 60 працівників, у тому числі:

педагогічних працівників - 28;

непедагогічних працівників- 32.

Слід відмітити, що адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів.

Атестація педагогічних працівників

Контроль атестації педагогічних працівників здійснюється керівником відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 06.10.2010 р. № 930 (із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р., № 1473). До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш професійні, компетентні, висококваліфіковані працівники.

Керівник контролює своєчасне підвищення фахового рівня педагогічними працівниками шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, воно проводиться згідно із затвердженим наказом по закладу планом-графіком, також здійснюється контроль за атестацією педагогічних працівників, згідно складеного та затвердженого наказом перспективного плану атестації педагогічних працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

повна вища освіта - 19

базова вища - 3

неповна вища освіта - 6

За результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії :

Результати атестації (кваліфікаційна категорії)

кількість

11 тарифний розряд

5

10 тарифний розряд

-

9 тарифний розряд

1

спеціаліст

-

спеціаліст II категорії

1

спеціаліст I категорії

13

спеціаліст вищої категорії

3

Звання «вихователь-методист»

3

Не атестовано

4

Всього педагогів, які підлягають атестації

27

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічної праці.

За якість та результативність праці, творчість, ініціативу - робота педагогів закладу щороку відзначається грамотами та подяками з ініціативи педагогів та клопотання керівника. За підсумками роботи в 2021 році грамотами Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради було нагороджено вихователя Михайлівську О.М. та вихователя-методиста Гоц Н.О.

Адміністрацією закладу створено педагогічним працівникам всі умови для плідної праці, з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. В цілому робота колективу закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей.

Медичне обслуговування дітей в закладі проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року за № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах» включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:

- сестра медична старша Плавінська Неллі Володимирівна, стаж роботи 37 років, вища кваліфікаційна категорія з 01.05.2012 р.;

- сестра медична фізкабінету Пархоменко Неля Петрівна, стаж роботи 40 років, вища кваліфікаційна категорія з 01.05.2013 р.

Медичні працівники дошкільного закладу щорічно проводять моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надають їм невідкладну медичну допомогу, проводять лікувально-оздоровчі заходи,оцінюють їх ефективність, здійснюють контроль за організацією харчування,дотриманням раціонального рухового режиму, медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, вихованців, працівників закладу. Стежать за вчасним проходженням працівниками медоглядів. Важливим елементом фізичного розвитку дітей є оптимальний збалансований раціон трьох - разового харчування. В Україні з 2017 року триває поетапний обов'язковий перехід на систему управління безпечністю харчових продуктів-НАССР. НАССР- у закладі освіти –важливий інструмент для контролю безпеки харчування. Медичні працівники та адміністрація підтримують функціонування принципів системи НАССР на харчоблоці.

З 1 січня 2022 року в нашому закладі набуло чинності змінене Примірне чотиритижневе сезонне меню, затверджене Міністерством охорони здоров’я України. В новому меню з’явилося багато нових корисних страв. Значно збільшилась кількість овочів та фруктів.

Для дітей із захворюваннями кишково-шлункового тракту організоване дієтичне харчування з урахуванням рекомендації лікаря. На протязі навчального року проблем з неякісним харчуванням не було.

Стан дитячого травматизму.

Протягом навчального року випадків дитячого травматизму не було зафіксовано. Це свідчить про те, що необхідно продовжувати роботу щодо створення безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом, медичними працівниками працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Організація роботи з питань охорони праці пожежної безпеки, техніки безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності закладу працівників та дітей здійснюються у відповідності до посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Протипожежний стан закладу задовільний. Інструктаж з працівниками здійснюється згідно графіків.

Розроблені методичні рекомендації з питань навчання дітей особистої безпеки і безпеки оточуючих. Постійно проводиться з дітьми відповідна робота на заняттях та під час самостійної діяльності дітей з використанням художньої літератури та ілюстративного матеріалу. Широко пропагується ця робота і серед батьків вихованців.

Енергосистема, система водопостачання, опалювальна та каналізаційна системи знаходяться в задовільному стані. Всі вікові групи укомплектовані згідно нормативних вимог м’яким та твердим інвентарем.

Надання соціальної підтримки та соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В дошкільному закладі перебувають діти з малозабезпечених сімей та діти напівсироти. Основна концепція, якої дотримується колектив, любов і повага до кожної дитини не залежно від її соціального статусу. Працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе прийнятими, зрозумілими, захищеними. Особлива увага приділяється роботі з неповними сім’ями. Протягом року працювали консультативні пункти, діяв інформаційний куточок «Батьківська скринька»

Слід відмітити, що педагоги нашого закладу до Дня працівників освіти були нагороджені грамотами та отримали премії за сумлінну працю в розмірі 100% посадового окладу. На оздоровлення під час щорічних відпусток, також, виділяється 100% посадового окладу педагогічним працівникам та 100% непедагогічним працівникам.

Протягом навчального року з боку батьків звернень та зауважень з питань діяльності дошкільного навчального закладу не було. За звітний період в дошкільному навчальному закладі була проведена вищевказана робота.

Я, Леся Дудар, як керівник намагаюся впроваджувати сучасні форми і методи управлінської діяльності.

Завідувач Леся ДУДАР

Кiлькiсть переглядiв: 427

Коментарi