ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти , Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за №641), інструктивно-методичних рекомендацій (Додаток 1 до листа МОН України від 30.76.2020р.№1/9-411) «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році», (Додаток 2 до листа МОН України від «Перелік комплексних програм, парціальних програм, програм для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби для використання у 2020/2021 навчальному році у дошкільних навчальних закладах»; реалізація базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами, методичною літературою, відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій у контексті створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного дошкільника.

Педагогічний колектив дошкільного закладу визначає пріоритетні напрямки роботи у 2020/2021 навчальному році:

1. Забезпечити відповідність змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та чинних комплексних, парціальних та спеціальних освітніх програм, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України.

2. Освітній процес з дітьми дошкільного віку здійснювати відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 р.№ 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» тапостанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

3.Оптимізувати предметно-просторове розвивальне середовище з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів, дотримання соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу дошкільної освіти.

4. Впроваджувати ефективні технології організації та проведення роботи з формування основ економічної свідомості у дітей в умовах закладу дошкільної освіти.

5. Сприяти розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку через організацію роботи на метеомайданчику та залучення їх до трудової діяльності, як важливого засобу ранньої соціалізації .

6. Оптимізувати просвітницьку роботу з батьками вихованців відповідно до моделі партнерської взаємодії з сім’єю на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності, активно впроваджуючи дистанційні форми спілкування.

Кiлькiсть переглядiв: 240

Коментарi